Printing Advertising

《妙用蜂花檀香皂》大家知唔知道原來蜂花檀香皂除左可以用嚟沖涼、洗手之外,仲可以放喺衣櫃裡面呢?檀香皂既可以薰香啲衫,又可以驅蟲,簡直一舉兩得。以後換季收衫,都可以唔駛用臭丸嘞。蜂花檀香皂價格相宜,就算大量用喺被袋、大褸、衣櫃等等,都唔會肉痛啦。